دوره‌های عملی اقامه صحیح نماز برای سوادآموزان برگزار می‌شود


رئیس سازمان نهضت سوادآموزی از برگزاری دوره‌های آموزش عملی اقامه صحیح نماز برای سوادآموزان تا پایان سال ۹۶ خبر داد.