دبیر هنری یازدهمین سوگواره بین‌المللی هنر عاشورایی معرفی شد


محمدرضا دوست‌محمدی به عنوان دبیر هنری یازدهمین سوگواره بین‌المللی هنر عاشورایی معرفی شد.