خرس قهوه ای پارک ملی گلستان تلف شد


خرس قهوه ای پارک ملی گلستان که به مرکز نگهداری حیات وحش گناره منتقل شده بود، تلف شد.