خدمات مطلوب مسئولان دانشگاه شهید بهشتی در اجرای طرح تحول سلامت


وزیر بهداشت گفت: مسئولان دانشگاه شهید بهشتی صرف‌نظر از باور‌های سیاسی خدمات ارزنده‌ای را زمان اجرای طرح تحول به مردم ارائه داده اند.