حرکت به سمت دانشگاه‌های نسل چهار از اولویت‌های وزارت علوم


وزیر علوم، تحقیقات و آموزش فناوری گفت: حرکت به سمت دانشگاه‌های نسل چهار از اولویت‌های وزارت علوم محسوب می‌شود.