جمع‌آوری کتاب‌های درسی در بحرین به دلیل درج نام «خلیج فارس»!


وزارت آموزش و پرورش بحرین ۱۷ هزار نسخه از کتاب آموزش زبان انگلیسی در مدارس این کشور را به دلیل درج نام «خلیج فارس» در آن‌ها جمع‌آوری کرد.