تکرار ادعاهای بی اساس نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل


نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل در اظهاراتی علیه نشست شورای امنیت به تکرار ادعا‌های بی اساس خود پرداخت.