تکرار اتهامات بی اساس دیپلمات صهیونیست علیه ایران و سوریه در نامه به شورای امنیت


نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد طی نامه‌ای به شورای امنیت اتهامات بی اساسی را به ایران و سوریه نسبت داد.