توصیه‌های هواشناسی به کشاورزان در روزهای برفی


سازمان هواشناسی با توجه به وضع هوای مناطق متاثر از سامانه بارشی طی روزهای آتی، توصیه‌ای برای مراقبت از محصولات کشاورزی در برابر کاهش دما و بارش شدید برف و باران را تشریح کرد.