توافق آمریکا و نیجر برای استفاده از پهپاد علیه گروه‌های تروریستی


آمریکا و نیجر درباره استفاده از پهپادهای آمریکایی برضد گروه‌های تروریستی به توافق رسیدند.