تنبیه معلم دانش‌آموز مشگین‌شهری را روانه بیمارستان کرد


دانش‌آموز مقطع متوسطه اول یکی از مدارس مشگین شهر به دلیل آسیب گردنی وارده از سوی معلم روانه بیمارستان و بستری شد.