تعویق دوباره در جذب اعضای هیئت علمی


ثبت‌نام در فراخوان بهمن ۹۶ جذب اعضای هیئت علمی مجددا به دستور وزیر علوم تا اطلاع‌ثانوی به تعویق افتاد.