تعطیلی مدارس استان اردبیل در نوبت صبح و عصر امروز چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه


بارش سنگین برف در استان اردبیل سبب تعطیلی برخی مدارس اردبیل در دو نوبت صبح و بعداز ظهر شد.