تصاویر/ احتمال ریزش ساختمان وزارت نیرو


تصاویر/ احتمال ریزش ساختمان وزارت نیرو


شهردار تهران از احتمال ریزش ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو و یا نشست آن خبر داد. مشکل اصلی آتش نشانان این است که چون حریق در طبقه منفی چهارم این ساختمان ایجاد شده است و حریق در مرکز اسناد و مدارک و بایگانی بوده است، حجم زیادی از آتش ایجاد شده است و دسترسی به آن مشکل است.


دانلود فایل مرتبط با خبر :