تخفیف و کاهش شهریه برخی رشته ها در دانشگاه آزاد / هیچ رشته ای تعطیل نمی‌شود


رهایی از تخفیف و کاهش شهریه برخی رشته ها در دانشگاه آزاد اسلامی خبرداد.