تاثیر مسابقات ورزشی بر دانش‌آموزان برابر با یک سال حضور در کلاس درس


کریمی گفت: حضور دانش‌آموزان در مسابقات ورزشی معادل تاثیر حضور یک ساله آن‌ها در کلاس درس است.