بودجه قرآنی سال ۹۶ هنوز پرداخت نشده است!


رئیس فراکسیون قرآن مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه قرآنی به ۱۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد و البته همین مبلغ نیز تا کنون پرداخت نشده است!