بندر خشک اصفهان، کلافی سردرگم میان دولت و بخش خصوصی


درحالیکه قرار بود تا پایان سال ۹۴ ، از فاز اول بندرخشک اصفهان بهره برداری شود اما هنوز مجوز راه اندازی آن صادر نشده است.