برنی سندرز: لایحه‌ بودجه‌ ترامپ نشانه ورشکستگی اخلاقی است


سناتور برنی سندرز در پیامی توئیتری نوشت، لایحه‌ بودجه‌ دولت ترامپ از دیدگاه اخلاقی ورشکسته بوده و از سیاستگذاری بد اقتصادی حکایت دارد.