بدهکار اداره برق، ساختمان اداری و دو کارمندش را آتش زد


مدیر روابط عمومی شرکت برق استان خراسان رضوی از اقدام به آتش سوزی این اداره توسط یک مشترک بدهکار خبر داد.