امروز، انتشار کارت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور


مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور گفت: کارت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور، امروز منتشر می‌شود.