افتتاح ۲ پروژه مدیریت فنی و اجرایی در استان تهران


عملیات اجرای پروژه مجتمع بهزیستی و مجتمع فرهنگی – هنری شهرستان قدس به همت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران افتتاح شد.