اعتصاب غذای پنج فعال سیاسی در زندان‌های بحرین


یک گروه مدافع حقوق‌بشر در بحرین اعلام کرد پنج فعال سیاسی زندانی در این کشور در اعتراض به بدرفتاری و خشونت‌هایی که در زندان متحمل می‌شوند، اعتصاب غذا کردند.