اعتراض اعضای شورای شهر از عکاسی اصحاب رسانه و شکار لحظه ها


اعضای شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش امروز در چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر از عکاسی تعدادی عکاسان گلایه کردند.