اعتراض‌های کف خیابانی رادیولوژیست ها برای رسیدگی به مشکلات مورد قبول نیست


نوبخت گفت: این موضوع که جامعه پزشکی برای احقاق حق خود به کارهای غیر عادی متوسل می‌شود را به هیچ عنوان قبول ندارم.