از آمار تکان دهنده ایرانی‌هایی که به زودی دیابتی می‌شوند تا رکورد اهدای خون بانوان در سه استان کشور


وزارت بهداشت در هفته‌گذشته با رویداد‌های متعددی مواجه بود که در این بسته خبری به بخشی از این موارد می‌پردازیم.