اردبیل| رخت سفید بر تن زمستان به روایت تصویر

به گزارش فروردگان به نقل از خبرگزاری تسنیم از اردبیل، بارش برف، رخت سفید بر تن اردبیل پوشاند و چهره‌ای پاک از زمستان  خشک امسال به نمایش گذاشت.

عکس از بهرام آدشیرین پور

ع