ادعای مقام صهیونیست مبنی بر آمادگی اروپا برای تشدید فشار علیه ایران


وزیر امنیت عمومی رژیم صهیونیستی ادعا کرد کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه آماده تشدید فشارها علیه ایران هستند.