"احمدرضا بهرامی سامانی"رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری شد


آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در حکمی “احمدرضا بهرامی سامانی”را به سمت رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری منصوب کرد.