اجرای نمایش «هملت و دن کیشوت» در تئاتر شهر


نمایش «هملت و دن کیشوت» به کارگردانی تاجبخش فناییان در تئاتر شهر به روی صحنه می‌رود.