«آن سه نفر»؛ نمایشی درباره سلوک انسان در مسیر دین و تعالی


نمایش «آن سه نفر» که درباره سلوک انسان در مسیر دین و تعالی است، توسط کانون نمایش‌های دینی وزارت ارشاد به جشنواره تئاتر فجر معرفی شد.