آمریکا غارتگر سرمایه‌های انسانی است/ احساس نگرانی دشمن از پیشرفت ایران


زارعی با بیان اینکه آمریکا غارتگر سرمایه‌های انسانی است، گفت: بسیج با رویکرد جهادی، علم و عمل را در کنار هم قرار داده است.