آغاز اکران دو فیلم «وقتی برگشتم» و «آذر» از فردا


سخنگوی شورای صنفی نمایش از آغاز اکران دو فیلم «وقتی برگشتم» و «آذر» از فردا خبر داد.