آسمان غالب مناطق کشور صاف و آفتابی است+ جدول


طبق اعلام هواشناسی طی سه روز آینده آسمان در غالب مناطق کشور صاف و آفتابی است.